شرکت گاز گیلان ضمن تایید خبر خزرآنلاین مبنی بر پرداخت ۱۷میلیارد تومانی به مشاور، جوابیه صادر کرد!
شرکت گاز گیلان ضمن تایید خبر خزرآنلاین مبنی بر پرداخت ۱۷میلیارد تومانی به مشاور، جوابیه صادر کرد!
خزر: اخیرا اسنادی به تحریریه خزرآنلاین رسید که نشان می داد شرکت گاز استان گیلان، نظارت بر پروژه های توسعه گازرسانی را در ازای مبلغ قابل توجه ۱۷ میلیارد تومان و در قالب پیمان مشاور نظارت کارگاهی به یک شرکت خصوصی واگذار نموده است.

به گزارش خزرآنلاین، اخیرا اسنادی به تحریریه خزرآنلاین رسید که نشان می داد شرکت گاز استان گیلان، نظارت بر پروژه های توسعه گازرسانی را در ازای مبلغ قابل توجه ۱۷ میلیارد تومان و در قالب پیمان مشاور نظارت کارگاهی به یک شرکت خصوصی واگذار نموده است.

انتشار خبر این واگذاری میلیاردی در خزرآنلاین، واکنش شرکت گاز گیلان را در پی داشته و روابط عمومی این شرکت جوابیه ای را به شرح زیر به تحریریه خزرآنلاین ارسال کرده که عینا منتشر می شود:

احتراما با توجه به انتشار خبری مرتبط با شرکت گاز گیلان به شناسه خبر ۶۰۴۵۹ مورخ ۴ دی ۱۴۰۰ به اطلاع میرساند فرایند خرید خدمات مشاور کارگاهی با شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰۱۱۴۶۰۰۰۰۸۲ در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت گردید و تمامی مراحل فرایند انتخاب مشاور مطابق ماده ۲۹ قانون مناقصات، در بستر سامانه ستاد و در نهایت با حضور شرکت کنندگان و نماینده محترم جامعه مهندسان مشاور (که طبق قانون ناظر بر مناقصات انتخاب مشاور می باشد) به انجام رسید که انتظار میرود در راستای شفاف سازی و برای تنویر افکار عمومی، به نحو مقتضی نسبت به درج جوابیه مذکور اقدام گردد.

شرکت گاز گیلان ضمن تایید خبر خزرآنلاین مبنی بر پرداخت ۱۷میلیارد تومانی به مشاور، جوابیه صادر کرد!