واگذاری ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی در شرکت گاز گیلان + جزییات
واگذاری ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی در شرکت گاز گیلان + جزییات
خزر: اخیرا اسنادی به تحریریه خزرآنلاین رسیده که نشان می دهد شرکت گاز استان گیلان، نظارت بر پروژه های توسعه گازرسانی را در ازای مبلغ قابل توجه ۱۷ میلیارد تومان و در قالب پیمان مشاور نظارت کارگاهی به یک شرکت خصوصی واگذار نموده است.

به گزارش خزرآنلاین، اخیرا اسنادی به تحریریه خزرآنلاین رسیده که نشان می دهد شرکت گاز استان گیلان، نظارت بر پروژه های توسعه گازرسانی را در ازای مبلغ قابل توجه ۱۷ میلیارد تومان و در قالب پیمان مشاور نظارت کارگاهی به یک شرکت خصوصی واگذار نموده است.

در همین راستا از جناب اکبر، مدیرعامل شرکت گاز گیلان درخواست می شود در راستای عمل به دستورات رئیس جمهور محترم مبنی بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت و نهادهای وابسته به آن، توضیحاتی را در خصوص نحوه انتخاب این شرکت خصوصی، ارائه و اگر انتخاب این شرکت بر اساس مناقصه و به غیر از ترک تشریفات و … بوده، اسناد مناقصه مربوطه را منتشر نمایند.

بی تردید تحریریه خزرآنلاین آمادگی انتشار هرگونه پاسخ از سوی شرکت گاز گیلان را داشته و در صورت عدم پاسخ، از تمام ظرفیت های قانونی خود جهت کسب خبر در خصوص نحوه انتخاب شرکت خصوصی مذکور استفاده خواهد نمود.