شهرداری سیاهکل باز هم شرایط مناقصه را دستکاری کرد! + اسناد
شهرداری سیاهکل باز هم شرایط مناقصه را دستکاری کرد! + اسناد
خزر: چندی پیش بود که گزارشی با عنوان "شائبه ها در برگزاری یک مناقصه توسط شهرداری سیاهکل!+اسناد" منتشر کرد. در این گزارش، اسنادی منتشر شده بود که نشان می دهد شهرداری سیاهکل، برگزاری یک مناقصه معمول و رایج در سطح شهرداری ها را تا کنون چهار بار تجدید کرده و شرایط انتخاب پیمانکاران را به خصوص در بین مرحله سوم با چهارم تغییر داده است. 

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که گزارشی با عنوان “شائبه ها در برگزاری یک مناقصه توسط شهرداری سیاهکل!+اسناد” منتشر کرد. در این گزارش، اسنادی منتشر شده بود که نشان می دهد شهرداری سیاهکل، برگزاری یک مناقصه معمول و رایج در سطح شهرداری ها را تا کنون چهار بار تجدید کرده و شرایط انتخاب پیمانکاران را به خصوص در بین مرحله سوم با چهارم تغییر داده است. 

بیشتر بخوانید: شائبه ها در برگزاری یک مناقصه توسط شهرداری سیاهکل!+اسناد

بیشتر بخوانید: قرارداد CNG شهرداری سیاهکل بر اساس یک مصوبه فاقد اعتبار منعقد شده است؟!

حالا اما این مناقصه به مرحله پنجم کشیده شده!! و باز هم شرایطش نسبت به دوره قبل دستخوش تغییر شده است! در سه سند زیر به ترتیب شرایط مناقصه را در مرحله پنجم، چهارم و سوم مشاهده می کنید. همانطور که مشخص است به طرز محسوسی، سوابق کاری پیمانکارانی که قصد شرکت در مناقصه را دارند، تغییر کرده است! به بند ۵-۶ دقت کنید!

شهرداری سیاهکل باز هم شرایط مناقصه را دستکاری کرد! + اسناد

شهرداری سیاهکل باز هم شرایط مناقصه را دستکاری کرد! + اسناد

شهرداری سیاهکل باز هم شرایط مناقصه را دستکاری کرد! + اسناد

 

علت تغییر شرایط احراز صلاحیت پیمانکاران شرکت کننده در این مناقصه چیست؟ آیا علت این تغییرات این بوده که دقیقا شروطی انتخاب شود که سایر پیمانکاران شرکت کرده در مراحل قبلی مناقصه، از آن ها بی بهره بوده و تنها یک پیمانکار حایز آن باشد؟ اصلا چرا مراحل قبلی مناقصه لغو شده است؟

خزرآنلاین همچون گذشته آمادگی انتشار هر گونه جوابیه از سمت شهرداری سیاهکل را داشته و همچنان از نهادهای نظارتی و به خصوص سازمان بازرسی درخواست می کند تا شهردار سیاهکل را مجاب به تنویر افکار عمومی در خصوص دو موضوع اخیر (اولی پرونده واگذاری CNG سیاهکل و سرپرستی خواهرزاده عضو شورا در آن و دومی برگزاری این مناقصه پرشائبه) نمایند.