شهردار رشت آرای خود را به صندوق انداخت
شهردار رشت آرای خود را به صندوق انداخت
خزر: شهردار رشت آرای خود را به صندوق انداخت.

بیشتر بخوانید:
آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان رودسر