شهردار رشت و به بند کشیدن غول نسق سازی!
شهردار رشت و به بند کشیدن غول نسق سازی!
این دستاورد بزرگ شهردار رشت را باید بیش از همه مدیون شورای ششم بود. شورایی که به دور از هیجانات و لابی های پشت پرده، به ثبات مدیریت شهری و آرامش شهر و شهروندان رای اعتماد داد تا ثمره آن، حل یکی از مهمترین و قدیمی ترین مشکلات شهر در حوزه مسکن باشد. مشکلی که شهرداران پیشین، راه حل آن را در تخریب می جستند و شهردار فعلی در تصحیح! 

به زودی مجوز پروانه ساختمانی برای زمینهای نسقی صادر می شود” این جمله به ظاهر ساده ای بود که شهردار رشت در نشست با جمعی از معاونین و مدیران شهرداری بر زبان راند. جمله ای فراتر از یک خبر که می تواند نشانه ای از آغاز فصلی تازه در دفتر ساخت و ساز رشت باشد. فصلی که در آن مردم می توانند حتی ساختمان های بی سند و نسقی را با اطمینان خاطر از استحکامش خریداری کنند.

به گزارش خزرآنلاین، شهر رشت از دیرباز شهر مورد علاقه نسق سازان غیربومی بوده است. تعداد بالای زمبن های نسق و بی سند، فرار از بروکسی های اداری مرسوم، هزینه تمام شده پایین تر، آزادی عمل در نحوه ساخت و … سبب شد تا بسیاری از سازندگان با طمع سود بیشتر و راحت تر، بعضا منازلی غیرایمن تحویل مردم دهند. منازلی که با ظاهر زیبا اما باطنی ناایمن، هیچوقت سرپناهی مطمئن برای شهروندان رشتی محسوب نمی شدند.

با این حال، اقدام اخیر شهردار رشت که با مساعدت های دستگاه قضا همراه بود، عملا پایانی بر این کابوس چند ده ساله قلمداد می شود. در آینده ای نزدیک، پروانه ساخت برای زمین های نسقی صادر می شود و این دقیقا از بین بردن همان بهانه قدیمی و همیشگی نسق سازانی است که عدم همکاری شهرداری را عامل اصلی نسق سازی و فرار خود از زیر بار قانون، می خواندند. صدور پروانه ساخت نه تنها به معنای نظارت مهندسین بر روند ساخت است بلکه خط پایانی بر مفسده هایی است که نمی توان منکر وجودشان در مواردی همچون دریافت انشعابات آب، برق و گاز برای ساختمان های نسقی، شد. 

شاید این دستاورد بزرگ شهردار رشت را باید بیش از همه مدیون شورای ششم بود. شورایی که به دور از هیجانات و لابی های پشت پرده، به ثبات مدیریت شهری و آرامش شهر و شهروندان رای اعتماد داد تا ثمره آن، حل یکی از مهمترین و قدیمی ترین مشکلات شهر در حوزه مسکن باشد. مشکلی که شهرداران پیشین، راه حل آن را در تخریب می جستند و شهردار فعلی در تصحیح! 

هر چه که هست، به بند کشیدن غول نسق سازی، میراث ماندگار احمدی خواهد بود. از این پس، دیگر بهانه ای برای نسق سازی های بدون نظارت باقی نمی ماند و تخریب ساختمان های بی پروانه و گرفتن ژست های مظلومانه سازنده اش، دل کسی را به درد نخواهد آورد!

 

بیشتر بخوانید:
تعویض ۱۲۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده با کابل خودنگهدار در گیلان