شهردار و رئیس شورای شهر سیاهکل با رئیس اداره محیط زیست دیدار و گفتگو کردند
شهردار و رئیس شورای شهر سیاهکل با رئیس اداره محیط زیست دیدار و گفتگو کردند
این دیدار به مناسبت هفته گرامی داشت محیط زیست برگزار شد .