شهردار بازداشتی به دنبال جلوس دوباره بر کرسی شهرداری؟!
شهردار بازداشتی به دنبال جلوس دوباره بر کرسی شهرداری؟!
خزر: گفتنی دوران حضور این فرد در راس شهرداری، دوران طلایی دلالان و رانت خواران قلمداد می شد به نحوی که نه تنها فعالیت های عمرانی شهرداری، سهم تعدادی پیمانکار انگشت شمار و بعضا غیربومی بوده، بلکه حاتم بخشی پاداش های نجومی به برخی مدیران سرسپرده و بله قربان گو، به رویه ای ثابت تبدیل شده بود. 

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از دیدار یکی از شهرداران اسبق و پرحاشیه با برخی از اعضای منتخب شورای ششم دارد. گفته می شود این فرد که بارها به دلایل گوناگون از بدهی مالی گرفته تا قرارگرفتن در مظان اتهام تضییع بیت المال، راهی زندان شده، این بار عزم خود را برای تصدی بر کرسی شهرداری جزم کرده است! 

قابل تامل آن که صلاحیت این فرد اگرچه پیش تر از سوی نهادهای نظارتی تایید نشده، اما وی این بار سعی می کند با ارائه حکم تبرئه از دادگاه صالح، ذهنیت اعضای شورا را نسبت به خود تغییر و اقدام نهادهای مربوطه در رد صلاحیت خود را اشتباه جلوه دهد.

گفتنی دوران حضور این فرد در راس شهرداری، دوران طلایی دلالان و رانت خواران قلمداد می شد به نحوی که نه تنها فعالیت های عمرانی شهرداری، سهم تعدادی پیمانکار انگشت شمار و بعضا غیربومی بوده، بلکه حاتم بخشی پاداش های نجومی به برخی مدیران سرسپرده و بله قربان گو، به رویه ای ثابت تبدیل شده بود. 

بیشتر بخوانید:
برخورد جدی دستگاه قضایی با افراد مهاجم به بیمارستان پورسینا/ پنج نفر از مهاجمان بازداشت شدند