افکار عمومی؛ آخرین تیر در ترکش شهردار رشت!
افکار عمومی؛ آخرین تیر در ترکش شهردار رشت!
خزر: پس از نامه اخیر فرماندار رشت به شورای شهر که منجر به تعویق افتادن ۳ روزه جلسه استیضاح شهردار رشت شد، حالا شهردار رشت دست به قلم شده و جملات زیبایی را خطاب به رشتوندان و اعضای شورا به نگارش درآورده است.

به گزارش خزرآنلاین، پس از نامه اخیر فرماندار رشت به شورای شهر که منجر به تعویق افتادن ۳ روزه جلسه استیضاح شهردار رشت شد، حالا شهردار رشت دست به قلم شده و جملات زیبایی را خطاب به رشتوندان و اعضای شورا به نگارش درآورده است.

علوی در قسمتی از این نامه از همه رشتوندان دعوت کرده که دست در دست هم برای رشت جامه جهاد بر تن کنند.

ای کاش شهردار رشت همان زمان که با اعتماد اکثریت شورا در صدر امور قرار داشت، چنین دعوت نامه ای برای شهروندان رشتی منتشر می کرد نه حالا که با پافشاری ۸ عضو شورا در یک قدمی برکناری قرار گرفته است!

در هر حال، انتشار چنین نامه هایی با هر هدفی هم که باشد، گفتگویی بی پرده با مردم بوده و عملی پسندیده محسوب خواهد شد.