شهر رشت و ظرفیت هایی که نادیده گرفته شدند
شهر رشت و ظرفیت هایی که نادیده گرفته شدند
خزر: شهر رشت دارای موهبت‌های خدادادی زیادی است که در این سالها به آن توجهی نشده است. یکی از این موهبت ها و ظرفیت های بالقوه آن، آب و هوای معتدل، زمین های مرغوب و پتانسیل رویش گیاهان در آن است.

به گزارش خزرآنلاین، شهر رشت دارای موهبت‌های خدادادی زیادی است که در این سالها به آن توجهی نشده است. یکی از این موهبت ها و ظرفیت های بالقوه آن، آب و هوای معتدل، زمین های مرغوب و پتانسیل رویش گیاهان در آن است.

اگر کمی به شکل و شمایل شهر نگاه کنیم متوجه عدم بهره برداری از پتانسل های خدادادی رشت می شویم. واقعا چقدر ما از این ظرفیت خدادادی استفاده کرده ایم؟ چقدر در طراحی شهری از این پتانسیل ها استفاده شده است؟

شهر ما بیشتر از اینکه یک شهر سرسبز باشد تبدیل به منطقه ای با ساختمان های بی قواره و ناهمگون شده است. مدیریت شهری در این سالها فقط مجوز ساخت و ساز داده و نظاره گر تخلفات ساختمانی بوده است!

شهرهای زیادی در ایران هستند که بدون چنین ظرفیتی در نگاه اول سرسبزتر از رشت به نظر می رسند و این مساله نشان می دهد که مدیریت شهری رشت در سالیان گذشته هیچ عزمی برای استفاده از این ظرفیت ها نداشته است!

فضاهای سبز، درختان میوه و پارک های شهری با گل های متنوع و زیبا می توانستند یکی از ویژگیهای منحصر به فرد رشت باشند. شهری سرسبز و زیبا.

متاسفانه هنوز هم در رشت شاهد فرصت سوزی از بین رفتن منابع طبیعی بکر هستیم. هنوز فضاهای سبز ما در ورطه ساختمان سازی و نابودی قرار دارد.

رشت را به نام شهر باران می شناسیم. نعمتی که بدون دخالت مدیریتی بر سر ما فرود می آید. باید اذعان کنیم هر جا که دخالت انسانی و مدیریتی داشتیم مردود شدیم و نتوانستیم دستاوردی کسب کنیم!

خداوند آنچه را که یک منطقه برای زیبایی و توسعه نیاز داشت در اختیار ما قرار داد. هنوز هم نقاطی در شهر وجود دارند که صرفا با نصب چند صندلی تبدیل به پارک می شوند اما معلوم نیست اولویت های شهری رشت چرا نادیده انگاشته می شود

به نظر می رسد برنامه ریزان شهری ما بیشتر از حفظ هویت شهری به فکر کسب ثروت از خلاف سازی هستند. امیدوارم روزی فرا برسد که به جای شهر فروشی به سراغ شهرسازی برویم! و منافع عمومی و اجتماعی را به قیمت فروپاشی هویت شهری رشت نفروشیم.