شورای ششم رشت و مماشات با مدیرانی که به ریش مردم می خندند؟!
شورای ششم رشت و مماشات با مدیرانی که به ریش مردم می خندند؟!
خزر: این اظهارات نوری هریس که به نوعی تکرار اظهارات پیشین تاج شهرستانی قلمداد می شود، نشان می دهد خط و نشان های قبلی نتوانسته خواب خوش حقوق بگیران خانه نشین را ناخوش کند و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد!

به گزارش خزرآنلاین، در چهارمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی ‌شهر رشت بود که علیرضا تاج شهرستانی با انتقاد شدید از برخی مدیران شهرداری گفت: با کدام مجوز و بند قانونی، یک مدیر که در شهرداری از سمت خود کنار گذاشته می شود، به خود جرات می دهد بر سر کار حاضر نشود و حقوق مزایا بگیرد. 

وی همچنین ادعا کرد که با جدیت تمام به این موضوع ورود نموده و مقابل این مدیران قاطعانه خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد آن افراد به ریش اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و مردم بخندند و در خانه بنشینند و حقوق بگیرند!

مدتی بعد اما همین عضو شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین و در مواضعی محافظه کارانه تر از قبل، ادعای جدیدی بر زبان رانده و گفت که ضمن شناسایی این مدیران به آنان تذکر داده ایم که روند قبلی خود را اصلاح کنند وگرنه برخورد قانونی لازم با آن ها صورت می گیرد! ادعایی که این سوال را به ذهن متبادر می کرد که علت مماشات با مدیرانی که به زعم تاج شهرستانی به ریش مردم می خندند، چیست و چرا به جای معرفی این مدیران به دادگاه، تنها به ذکر اخطار به آن ها بسنده شده است؟! 

حالا اما مهدی نوری هریس یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت اظهارات تقریبا مشابهی را در جلسه اخیر شورا طرح کرده و گفته بسیاری از مدیران فعلی، بازدهی و کارآیی لازم را ندارند و فقط روزمرگی در ساعاتی خاص بر سر کار حاضر می شوند. وی همچنین گفته که «شورای ششم» فقط مدیران تمام وقت می خواهد و اگر یک مدیر نمی تواند وقت بگذارد، تا قبل برکناری توسط شورا، بهتر است خودش استعفا بدهد و بصورت کارشناس مشغول بکار شود.

این اظهارات نوری هریس که به نوعی تکرار اظهارات پیشین تاج شهرستانی قلمداد می شود، نشان می دهد خط و نشان های قبلی نتوانسته خواب خوش حقوق بگیران خانه نشین را ناخوش کند و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد! با این حال نوری هریس هم در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین افشای نام مدیران خانه نشین را منوط به عدم توجه آن ها به اخطارهای دریافتی می داند! اظهاراتی که ناچارا یادآور حس تلخ مماشات با مدیران خانه نشین و حقوق بگیر از یک سو و سختگیری بر کارمندان پایین دست از سوی دیگر است! 

 

 

۰/۵ (۰ نظر)