آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بندر انزلی منتشر شد
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر بندر انزلی منتشر شد
خزر: در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی نامزدهای نهایی انتخابات شورای شهر بندرانزلی منتشر گردید.

به گزارش خزرآنلاین، اسامی نامزدهای شورای اسلامی شهر بندر انزلی به شرح زیر می باشد:

۱-آقای علی احمدزاده- کد نامزد ۱۲۴

۲- آقای حسن احمدی فرد- کد نامزد۱۲۶

۳-آقای سعید آزاده سنجبدله-کد نامزد۱۲۷

۴-آقای حمیدرضا باغبان اوبری-کد نامزد۱۴۱

۵-آقای محمدرضا بدیعی فر-کد نامزد۱۴۲

۶-آقای فرداد پرهیزکار میاندهی-کد نامزد ۱۴۶

۷-آقای عباس پرورشخواه-کد نامزد١۴٧

۸-خانم لیلا پوررزاز-کد نامزد۱۴۸

۹-آقای مسعود پورگل-کد نامزد۱۴۹

۱۰-آقای محمدحسن تاجور-کد نامزد۱۵۲

۱۱-خانم فتانه جعفرنیاکپورچال-کد نامزد۱۵۴

۱۲-آقای شعبان جعفری جفرودی-کد نامزد۱۵۷

۱۳-آقای دادیار جمالی-کد نامزد۱۵۸

۱۴-آقای حسن جمشیدی-کد نامزد۱۵۹

۱۵-آقای صادق حسام-کد نامزد۱۶۱

۱۶-آقای محمود حسین پور فتمه سری-کد نامزد۱۶۲

۱۷ـآقای فرشاد حسینی فر – کد نامزد۱۶۴

۱۸-خانم زهرا حقیقی چکووری-کد نامزد۱۶۵

۱۹-آقای محمد حمیدی مقدم-کد نامزد١۶٧

۲۰-آقای هادی حیدری-کد نامزد۱۶۸

۲۱-آقای احمد خادمی میان دهی-کد نامزد۱۶۹

۲۲-خانم لیلا خالق دوست جیفرودی-۱۷۱

۲۳-آقای علی خوشحال کلویر-کد نامزد۱۷۲

۲۴-آقای محمد مهدی ملقب به هومن داداشی-کد نامزد۱۷۴
۲۵-آقای میلاد داغستانی-کد نامزد۱۷۵

۲۶-آقای میلاد دریادوست-کد نامزد۱۷۸

۲۷-آقای هادی دلخوش حقیقی سوسری-کد نامزد۱۷۹

۲۸-آقای رضا رضاپور-کد نامزد۱۸۲

۲۹-آقای فرزاد رضایی-کد نامزد۱۸۴

۳۰-آقای سید غلامرضا رنجبری امین جان-کد نامزد۱۸۵

۳۱-آقای آرمین روح بانی-کد نامزد۱۸۶

۳۲-خانم فائزه روشنفکر -کد نامزد۱۸۷

۳۳-آقای میثم شاه بیگی رودپشتی-کد نامزد۱۹۱

۳۴-آقای کریم اله شعبانی-کد نامزد١٩۴

٣۵-آقای امیرحسین شهربانیان-کد نامزد۱۹۵

٣۶-آقای یاسر صادقی-کد نامزد۱۹۶

۳۷-آقای مهدی صدرا-کد نامزد۱۹۸

۳۸-آقای علی اکبر صدرشکوهی-کد نامزد٢١٢

۳۹-آقای احمد صفاتی-کد نامزد۲۱۴

۴۰-آقای محمدرضا صفری بلسکله-کد نامزد۲۱۵

۴۱-آقای آرمین صیادعالیان-کد نامزد۲۱۶

۴۲-آقای روح الله صیاد-کد نامزد۲۱۸

۴۳-آقای حمید صیاد هنرور-کد نامزد۲۱۹

۴۴-آقای فریدون طیوری آبکنار-کد نامزد۲۴۲

۴۵-آقای حمید عاشوری ساحلی-کد نامزد۲۴۵

۴۶-آقای مرتضی عبادزاد صحرایی-کد نامزد۴۶۲

۴۷-آقای رضا عباسپور-کد نامزد۲۴۷

۴۸-آقای محمد عبدی-کد نامزد۲۴۸

۴۹-آقای امین عزتیان کلویر دوست-کد نامزد۲۴۹

۵۰-آقای مجید کیاورز مقدم-کد نامزد۲۵۲

۵۱-خانم مژگان محب علیزاده -کد نامزد۲۵۴

۵۲-خانم نسترن محبعلی زاده-کد نامزد۲۵۶

۵۳-آقای امیرعباس محسنی-کد نامزد۲۵۷

۵۴-آقای رضا احمدی احمدگورابی-کد نامزد۲۵۸

۵۵-آقای سید ابراهیم مرتضوی سیاه مزگی-کدنامزد۲۵۹

۵۶- آقای علی مرجب کد ۲۶۱

۵۷- آقای محمد مرجب کد ۲۶۲

۵۸- آقای محمدجواد معصومی کد ۲۶۴

۵۹- آقای علیرضا مقنی کد ۲۶۵

۶۰- خانم شهلا مولایی کد ۲۶۷

۶۱- آقای محمد مولایی کد ۲۶۸

۶۲- آقای ارین مینایی کد ۲۶۹

۶۳- آقای کاظم مینایی کد ۲۷۱

۶۴- آقای ایمان نجات رسولی کد ۲۷۲

۶۵- آقای وحید نجفی ابکنار ۲۷۴

۶۶- خانم مهدیه نجفیان تربه بر کد ۲۷۵

۶۷- آقای میلاد نجفیان تربه بر کد ۲۷۶

۶۸- خانم مه سیما نصیری سمنانی کد ۲۷۸

۶۹- آقای میرمعین نوری نیا کد ۲۷۹

۷۰- آقای عبدالرضا نوفرستی کد ۲۸۱

۷۱- آقای حمید هاشم زاده کد ۲۸۲

۷۲- آقای سامان وطن خواه کد ۲۸۴

۷۳- آقای احمد ولی زاده کد ۲۸۶

۷۳ نفر برای کسب هفت کرسی در شورای شهر با یکدیگر به رقابت می پردازند.

بیشتر بخوانید:
نقش بی‎بدیل منطقه آزاد انزلی در ایجاد مسیر ترانزیتی با چین و عملیاتی شدن کریدور شمال-جنوب