احیانا نقش شورا را فراموش نکردید؟!
احیانا نقش شورا را فراموش نکردید؟!
خزر: شهردار رشت در جلسه دیروز شورای معاونین از اقدامات خوب و عملکرد مناسب شهرداری و سازمان های زیر مجموعه آن در روزهای اخیر گفت.

به گزارش خزرآنلاین، شهردار رشت در جلسه دیروز شورای معاونین از اقدامات خوب و عملکرد مناسب شهرداری و سازمان های زیر مجموعه آن در روزهای اخیر گفت.

 علوی در بخشی از اظهارات خودش ادعا کرد که در مدت تقریبا سه ماه اخیر اقدامات خوبی در شهرداری و مناطق پنجگانه انجام شده و با تلاش مناطق و سازماندهی خوبی که در مرکز رقم خورده شاهد برقراری آرامش نسبی در بخش برنامه‌ریزی های مالی هستیم. علوی همچنین مدعی شد عملکرد مناطق و سازمانهای تابعه در یکصد روز اخیر قابل دفاع است!

 کاری به اینکه علوی علیرغم انتقادات فراوان اعضای شورا از سازمانی مثل سیما و منظر، عملکرد آن را قابل دفاع می داند، نداریم! حتی کاری به اینکه موفقیت های مورد ادعای علوی محدود به ۱۰۰ روز اخیر و از زمان حضور خودش در راس شهرداری شده، هم نداریم! فقط یک سوال از شهردار رشت داریم و آن هم اینست که اگر واقعا موفقیتی حاصل شده، شورای شهر رشت هیچ نقشی در این موفقیت ها نداشت که حتی به اندازه یک تشکر هم، اشاره ای به آن نکردید؟!