صادرات محموله‌های شرکت زاج آهن به بازار عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و گرجستان
صادرات محموله‌های شرکت زاج آهن به بازار عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و گرجستان
خزر: به منظور تقدیر از واحد صادراتی علی اوسط اکبری مقدم از از شرکت تولیدی-صادراتی زاج آهن، صادر کننده صنعتی منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

به گزارش خزرآنلاین، علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بهمراه معاون اقتصادی و مدیران سازمان از شرکت تولیدی-صادراتی زاج آهن که در شهرک صنعتی ناحیه یک منطقه واقع شده، بازدید به عمل آورد.

این دیدار که در راستای بازدیدهای میدانی مدیرعامل سازمان از شرکت‌های تولیدی و فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در سطح منطقه صورت گرفت به منظور بررسی مسائل و دغدغه‌های این واحد تولیدی-صادراتی انجام شد که در نهایت دستورات مقتضی به بخش‌های مختلف سازمان جهت پیگیری امور از نهادهای همکار استانی و کشوری صادر شد.

بنابراین گزارش شرکت زاج آهن، ظرف ماه‌های اخیر محصولات تولیدی خود را که مشتمل بر انواع میخ و مفتول‌های آهنی می‌باشد به بازارهای کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان و گرجستان صادره نموده است.

نکته جالب توجه اینکه شرکت مزبور به صورت هفتگی محموله‌های صادراتی خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کند، موضوعی که مورد تقدیر مدیرعامل سازمان قرار گرفت که در واحد تولیدی با فضایی اندک نسبت به شرکت‌های بزرگ، نتایج بسیار خوبی در زمینه صادرات و درآمدزایی ارزی حاصل شده است.