صلاحیت یک شهردار دیگر هم تایید نشد
صلاحیت یک شهردار دیگر هم تایید نشد
خزر: یکی از نکات مثبت در عملکرد وزارت کشور در دولت رییسی، سختگیری و دقت نظر در پروسه احراز صلاحیت شهرداران است.

به گزارش خزرآنلاین، اگرچه در دولت قبل بسیاری از افراد فاقد صلاحیت توانستند با لابی های گسترده، حکم تایید صلاحیت و تصدی بر کرسی شهرداری ها را بگیرند اما از زمان روی کار آمدن دولت رییسی وزارت کشور سعی داشته تا مر قانون را در احراز صلاحیت شهرداران رعایت نماید.

شاهد این ادعا عدم احراز صلاحیت برخی از شهرداران منتخب در استان می باشد. افرادی که در بین آنها حتی اشخاصی با سابقه تصدی بر شهرداری هم دیده می شود.

در همین راستا شنیده ها حکایت از رد صلاحیت یکی دیگر از شهرداران منتخب استان دارد. فردی که توسط اعضای شورای یکی از شهرهای کوچک جنوبی استان بعنوان شهردار انتخاب اما صلاحیتش از سوی وزارت کشور و به استناد استعلام از نهادهای نظارتی صلاحیتش احراز نگردید.

امید است وزارت کشور رویه موجود را حفظ کرده و مانع از آن شود که برخی افراد مسئله دار از طریق لابی با بعضی از شورانشینان بتوانند بر کرسی حساس شهرداری تکیه بزنند.

بیشتر بخوانید:
ورودی های گیلان بسته است | استان گیلان به هیچ وجه پذیرای مسافران نیست