چه کسی مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان می شود؟
چه کسی مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان می شود؟
خزر: شنیده ها حکایت از انتصاب مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان در آینده ای نزدیک دارد.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از انتصاب مدیرکل بعدی صنعت و معدن گیلان در آینده ای نزدیک دارد.

در همین راستا، از امین پورجدی و علی خودکار به عنوان گزینه های محتمل تصدی بر این کرسی نام برده می شود.

امین پورجدی در کارنامه خود مدیریت حوزه ریاست و نیز سرپرست اداره امور صنایع معدنی در سازمان را دارد.

علی خودکار هم مدتی رییس اداره صمت بندرانزلی بوده است.