ضبط برنامه رادیویی “موج جوونی” در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود
ضبط برنامه رادیویی “موج جوونی” در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود
خزرآنلاین: ضبط برنامه رادیویی "موج جوونی" در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود با حضور جمعی از مسئولین شهرستان ، مدال آوران ، مفاخر ، کارآفرینان ، ورزشکاران ، نمایندگان گروه های جهادی و...

به گزارش خزرآنلاین، به همت روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود انجام شد :

ضبط برنامه رادیویی “موج جوونی” در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود با حضور جمعی از مسئولین شهرستان ، مدال آوران ، مفاخر ، کارآفرینان ، ورزشکاران ، نمایندگان گروه های جهادی و…

این برنامه طی شب های آتی از رادیو جوان پخش خواهد شد a9ae7caa-2998-44c4-ba61-a68fca12e766 ضبط برنامه رادیویی "موج جوونی" در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود

3a0eeb37-940c-48e6-9324-6702e7fd9fa9 ضبط برنامه رادیویی "موج جوونی" در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود

52024344-d6ea-401e-b2ee-230c33f1c435 ضبط برنامه رادیویی "موج جوونی" در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود

6c9b968f-f400-46c6-9273-cb7185b7a1e2 ضبط برنامه رادیویی "موج جوونی" در سالن کنفرانس شهرداری لنگرودef55e23b-a327-4821-9280-339dad9d58d3 ضبط برنامه رادیویی "موج جوونی" در سالن کنفرانس شهرداری لنگرود

بیشتر بخوانید:
ماسک‌ها را از آینه‌ی ماشین آویزان نکنید