طرح جهادی پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگه دار
طرح جهادی پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگه دار

بیشتر بخوانید:غلامرضا منصفی: کارخانه کمپوست بزرگترین هدیه مجموعه مدیریت شهری لنگرود در دوره پنجم شورا

بیشتر بخوانید:
علی مقصودی سرپرست مدیریت منطقه پنج شهرداری رشت شد