طرح سوال در وقت اضافه؟!
طرح سوال در وقت اضافه؟!
خزر: عملکرد شهردار، بعد از مدت ها، بارقه هایی از امید را در دل مردم به وجود آورده و حتی طرح چنین مسایلی هم می تواند تبعات سنگینی برای سوال کنندگان داشته و اندک پایگاه رای آنان را در بین مردم از بین ببرد.

به گزارش خزرآنلاین، در واپسین روزهای عمر شورای چهارم بود که یک عضو شورا، طرح سوال از شهردار وقت را علیرغم مخالفت عامه مردم، استارت زد. اقدامی که سرانجام، اگرچه منجر به برکناری شهردار شد اما همان عضو شورا در انتخابات شورای پنجم به طرز مضحک و مفتضحانه ای شکست خورد و از گردونه رقابت خارج شد!

حالا اما شنیده می شود باز هم برخی شورانشینان در واپسین روزهای عمر شورای پنجم و در حالی که صلاحیت شان در هیات نظارت بر انتخابات شهرستان رد شده، به دنبال طرح سوال از شهردار هستند. بهانه شان در باطن هم اینست که چرا شهردار امکانات شهرداری را برای بهره برداری شخصی و تبلیغاتی در ایام انتخابات، در اختیارمان نمی گذارد!

بی شک تاریخ برای آنانی که از آن درس نگیرند، تکرار خواهد شد. عملکرد شهردار، بعد از مدت ها، بارقه هایی از امید را در دل مردم به وجود آورده و حتی طرح چنین مسایلی هم می تواند تبعات سنگینی برای سوال کنندگان داشته و اندک پایگاه رای آنان را در بین مردم از بین ببرد.

شورای پنجم را به جرات می توان ضعیف ترین شورای تمام تاریخ شهر قلمداد کرد. شورایی که برخی اعضایش حتی در واپسین روزهای حضورشان در این پارلمان شهری و در حالی که با چالش بزرگ تایید صلاحیت ها روبرو هستند، همچنان دست از سر این شهر بر نمی دارند و آرامش شهر، آرامش شان را بر هم زده است!

این شهر به معنای واقعی کلمه از شورا شانس نیاورده است‼️

بیشتر بخوانید:
۸۱ درصد جمعیت شهرستان ماسال در طرح شهید سلیمانی غربالگری شده اند