عکس | اقدام تحسین‌برانگیز راننده تاکسی در بندر انزلی
عکس | اقدام تحسین‌برانگیز راننده تاکسی در بندر انزلی
خزر: همه ما تقریبا هر روز برای تردد در سطح شهر از تاکسی استفاده می کنیم در این میان راننده ای با اقدام تحسین‌برانگیز کاری جالب را پیش گرفته است.