قضیه عجیب بکارگیری نیروهای شهرداری در فرمانداری رضوانشهر و عدم برگشت آن ها به شهرداری!
قضیه عجیب بکارگیری نیروهای شهرداری در فرمانداری رضوانشهر و عدم برگشت آن ها به شهرداری!
خزر: شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی پرسنل شهرداری رضوانشهر بیشتر از یک سال است که در فرمانداری رضوانشهر بکار گرفته شده اند.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی پرسنل شهرداری رضوانشهر بیشتر از یک سال است که در فرمانداری رضوانشهر بکار گرفته شده اند.

این در حالی است که شهرداری رضوانشهر به علت بازنشستگی نیروهایش با کمبود شدید نیرو روبروست اما نامه نگاری ها برای بازگشت این افراد به محل اصلی خدمت شان بی نتیجه مانده است! قابل تامل آنکه حقوق این افراد هم از سوی شهرداری رضوانشهر پرداخت می شود!

باید از فرماندار رضوانشهر پرسید علیرغم نیاز شدید شهرداری رضوانشهر، چرا این افراد همچنان در فرمانداری مشغول بکار هستند و علی رغم نامه نگاری های رسمی، چه عاملی مانع از برگشت آن ها به شهرداری شده است!