انتصاب سرپرستان دانشکده مهندسی مکانیک و مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه گیلان
انتصاب سرپرستان دانشکده مهندسی مکانیک و مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه گیلان
خزر: در احکامی جداگانه از سوی فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، سرپرستان دانشکده مهندسی مکانیک و مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه گیلان منصوب شدند.

به گزارش خزرآنلاین، طی حکمی از سوی فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر سید رضا میرعسکری عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری به سمت سرپرست مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد و طی نشستی در اتاق شورای معاونت پژوهش و فناوری معارفه شد.

انتصاب سرپرستان دانشکده مهندسی مکانیک و مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه گیلان

 

همچنین در حکمی دیگر از سوی نجفی، دکتر سید روح الله کاظمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک به سمت سرپرست دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

شایان ذکر است طی نشستی ضمن معارفه کاظمی به سمت سرپرست دانشکده مهندسی مکانیک، از تلاش‌های نادر نریمان‌زاده رئیس پیشین این دانشکده قدردانی شد.

انتصاب سرپرستان دانشکده مهندسی مکانیک و مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه گیلان