لغو سند٢٠٣٠ جهشی بسوی رویش جوانان انقلابی درگام دوم انقلاب
لغو سند٢٠٣٠ جهشی بسوی رویش جوانان انقلابی درگام دوم انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما شاهد جنگ های نرم و شبیخون های فرهنگی توسط جبهه استکبار جهانی و غرب و حامیان داخلی آنان بوده ایم که تا امروزه با ابزار و آلات های خود اعم از ماهواره، فضای مجازی و…. متاسفانه بلای جان خانواده ها وجوانان ما شده اند و فرهنگ ناب اسلامی ما […]

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما شاهد جنگ های نرم و شبیخون های فرهنگی توسط جبهه استکبار جهانی و غرب و حامیان داخلی آنان بوده ایم که تا امروزه با ابزار و آلات های خود اعم از ماهواره، فضای مجازی و…. متاسفانه بلای جان خانواده ها وجوانان ما شده اند و فرهنگ ناب اسلامی ما را به یغما برده اند که در این میان کم کاری ها وعدم تعهد و مسئولیت پذیری مسئولان مربوطه که بارها مقام معظم رهبری نسبت به آرایش متقابل درقبال این آسیب ها خطاب به آنان گوشزد فرمودند ونتیجه این عدم تبعیت پذیری، چیزی جزء سند ٢٠٣٠عاید این ملت نشد.

سندی که تعارض با فرهنگ و هویت ناب جمهوری اسلامی ایران دارد، وهمین تعارض فرهنگی در نسل‌های آینده موجب می‌شود تا آنها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند.

تغییراتی در سبک زندگی، تغییرات همه جانبه در تفکر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک بود.

سندی که اول بجان نظام آموزشی ما افتاده بود، نظامی که هدف آن تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان ، و حقیقت‌جویی و رسیدن به رستگاری است. این مسئله جز از راه تعلیم و تعقل در کنار تزکیه نفس حاصل نمی‌شد. و در کنار این تربیت اهداف گسترده‌ای بود، زیرا به تمامی جنبه‌های جسمی و روحی دانش آموزان توجه دارد ودر پی آن است که استعداد‌های گوناگون جوانان را بارور سازد.

چرا چونکه امیرکلام آقا امیرالمؤمنین علی( ع) می‌فرمایند؛ به کودکان‌تان چیز‌هایی بیاموزید که خداوند با آن چیز‌ها سودشان می‌رساند تا مرجئه (منحرفان عقیدتی) با دیدگاه‌شان بر آنان چیره نشوند.

بنابراین اینجا میطلبید که باید این سند و تفکرات برگرفته و حامی این سند را ازجامعه نظام اسلامی بیرون کرد، چراغ سبز مسئولان غربگرا و پای بندی به آن در دولت گذشته زنگ خطری بود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی که باید از گذشته ای تلخ عبرت بگرفت، گذشته سقوط حکومت مسلمانان دراندلس، که علت سقوط آنان در چند چیز خلاصه میشود که باتوجه به موضوع مطرح شده دربالا ، حقیر به چندعوامل مهم و مرتبط آن اشاره ای می نمایم؛ ‌ترویج می گساری، خوش گذرانی و گناه در میان جوانان مسلمان و فاسد کردن نسل نوپای آن سرزمین از میان بردن روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و ایجاد روحیه خود باختگی در آن ها درآخر آنچه باید برداشت نمود این است که اهداف بانیان و حامیان سند ٢٠٣٠ درکشور چیزی جزء سرگذشت اندلس درایران نبوده است.

و خداوند را شاکرم با وجود دولتی انقلابی و یک مدیریّت انقلابی درگام دوم انقلاب لغو این سند اقدام وجهشی می باشد بسوی رویش جوانان انقلابی درگام دوم انقلاب.

شادی روح شهدا وامام شهدا صلوات

بیشتر بخوانید:
واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت به زودی آغاز می‌شود
  • نویسنده : حجت ذوالفقاری