قرارداد CNG شهرداری سیاهکل بر اساس یک مصوبه فاقد اعتبار منعقد شده است؟!
قرارداد CNG شهرداری سیاهکل بر اساس یک مصوبه فاقد اعتبار منعقد شده است؟!

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که شهرداری سیاهکل به استناد مصوبه شورای این شهر، بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری سیاهکل را به شرکت بهین انرژی گابریس در قراردادی ۳ ساله واگذار نمود. شرکتی که محل استقرارش در تبریز است. مدتی بعد از انعقاد این قرارداد هم، صادق رحیمی که خواهرزاده ارسلان عزتی، عضو […]

به گزارش خزرآنلاین، چندی پیش بود که شهرداری سیاهکل به استناد مصوبه شورای این شهر، بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری سیاهکل را به شرکت بهین انرژی گابریس در قراردادی ۳ ساله واگذار نمود. شرکتی که محل استقرارش در تبریز است.

مدتی بعد از انعقاد این قرارداد هم، صادق رحیمی که خواهرزاده ارسلان عزتی، عضو فعلی شورای شهر سیاهکل است به عنوان سرپرست جایگاه CNG شهرداری سیاهکل معرفی شد. 

در این قرارداد اما نکات عجیبی به چشم می خورد که امید است مورد توجه سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی استان قرار گیرد: 

طبق سند زیر، صورتجلسه مورخ ۹۸/۴/۱۱ شورای شهر سیاهکل به شماره ۱۲-۹۸/۴/۱۷ در تاریخ ۹۸/۴/۱۹ در فرمانداری سیاهکل جهت بررسی و اعلام نظر ثبت کامپیوتری می شود. 

 

 

 

 

طبق سند زیر، فرمانداری سیاهکل در نامه ای به تاریخ ۹۸/۴/۳۰ و در بازگشت به نامه شورای شهر سیاهکل،جلسه شورا را غیررسمی دانسته و مصوبات آن را فاقد اعتبار و ضمانت اجرایی می داند. 

 

CNG سیاهکل

 

 

با این حال طبق سند زیر، شهردار سیاهکل به استناد همین مصوبه، قرارداد واگذاری CNG سیاهکل را منعقد می کند!! آن هم در حالی که:

اولا: تاریخ انعقاد قرارداد ۹۸/۴/۱ بوده یعنی قبل از برگزاری جلسه شورا و قبل از اینکه اصلا مصوبه ای وجود داشته باشد! 

دوما: همان مصوبه ای که بعد از انعقاد قرارداد هم به تصویب شورا می رسد و برای بررسی به فرمانداری ارسال می شود، توسط هیات تطبیق فاقد اعتبار خوانده می شود! 

 

 

خزرآنلاین آمادگی انتشار هر نوع جوابیه و پاسخی را از سوی شهرداری سیاهکل جهت رفع شبهات موجود و تنویر افکار عمومی دارد.