قهرمان سازی به سبک شهردار!
قهرمان سازی به سبک شهردار!
خزر: شنیده ها حکایت از آن دارد که هواداران شهردار فعلی یکی از شهرها، به دنبال ساخت برنامه ای تصویری با محوریت برجسته سازی اقدامات وی هستند.

به گزارش خزرآنلاین، شنیده ها حکایت از آن دارد که هواداران شهردار فعلی یکی از شهرها، به دنبال ساخت برنامه ای تصویری با محوریت برجسته سازی اقدامات وی هستند.

 گفته می شود این برنامه، امروز و در یک استودیوی خصوصی ضبط خواهد شد!

به نظر می رسد یکی از نتایج این اقدام، تداعی چهره ای قهرمان گونه از طریق ارائه تصویری از ایستادگی شهردار در برابر باج خواهی برخی اعضای شوراست! چهره ای که می تواند در آینده خوراک تبلیغاتی مناسبی برای بزنگاه های حساس سیاسی باشد!