مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد
مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از لایروبی گیاه مهاجم سنبل آبی در زهکشc-1-5 در رادارکومه لنگرود خبر داد.

به گزارش خزرآنلاین،  مهندس وحید خرّمی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل آب منطقه ای گیلان اظهار داشت : گیاه مهاجم سنبل آبی در زهکش c-1-5  در رادارکومه لنگرود به طول ۴ کیلومتر با هدف کمک به مقابله با هر گونه بحران احتمالی و به منظور رفع انسداد جریان آب و همچنین پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی ناشی از سیلاب های احتمالی آینده  لایروبی شد.

6 مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد 5 مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد 4 مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد 3 مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد 2-1 مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد 1 مدیر عامل آب منطقه ای گیلان: لایروبی سنبل آبی در رادارکومه لنگرود انجام شد