لزوم شفافیت مالی هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در دوره ریاست اسدپور
لزوم شفافیت مالی هیات پزشکی ورزشی استان گیلان در دوره ریاست اسدپور
خزر: هیات پزشکی ورزشی استان گیلان یکی از پُر درآمدترین هیات های ورزشی استان است که ریاستش طی سال های اخیر بر عهده کیوان اسدپور بوده است.

به گزارش خزرآنلاین، حالا اما شنیده ها حکایت از برگزاری انتخابات ریاست این هیات در آینده ای نه چندان دور دارد. انتخاباتی که می تواند پایان ریاست اسدپور را بر راس این هیات مهم رقم بزند.

در همین راستا، فرصت برای ارائه گزارش عملکرد این هیات به خصوص در حوزه مالی فراهم است تا در راستای سنت حسنه شفافیت، مشخص شود منابع درآمدی این هیات طی سال های تصدی اسدپور بر راس آن، در کجا و برای چه اموری هزینه گردیده است.

 از سوی دیگر و با توجه به احتمال کاندیداتوری دوباره اسدپور برای تصدی بر این هیات مهم، ارائه گزارش عملکرد در حوزه مالی می تواند راهگشای یک انتخاب درست در انتخابات پیش رو باشد.

گفتنی است از یک پزشک خوشنام دیگر هم به عنوان گزینه محتمل کاندیداتوری ریاست هیات پزشکی ورزشی استان گیلان نام برده می شود.