لکه گیری آسفالت کوچه آزاده سرپل شرقی به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
لکه گیری آسفالت کوچه آزاده سرپل شرقی به همت همکاران واحد عمران شهرداری رودسر
خزر: لكه گیری آسفالت كوچه آزاده سرپل شرقی به همت همكاران واحد عمران شهرداری رودسر.