لیست غیررسمی ثبت نام کنندگان انتخابات شورای شهر تالش
لیست غیررسمی ثبت نام کنندگان انتخابات شورای شهر تالش
خزر: لیست غیررسمی ثبت نام کنندگان شورای شهر تالش

خزرآنلاین، با پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر، لیست غیررسمی ثبت نام کنندگان شورای شهر تالش به شرح زیر است:

۱٫ پیمان مهاجری
۲٫ سهیل سلامی
۳٫ علی کاظمی
۴٫ بهزاد پورپناه
۵٫ محمد ناصر هارونی
۶٫ سهیل آذرشین
۷٫ حسین شکارسری
۸٫ علیرضا میرزایی
۹٫ بهزاد مرتضائی
۱۰٫ حمید صمدی
۱۱٫ کورش اسدی دوست
۱۲٫ بهروز علی بابائی
۱۳٫ محمد امین امانی
۱۴٫ یوسف حیرونی
۱۵٫ رحیم رستمیان
۱۶٫ بصیر انصاری
۱۷٫ جعفر کرمی
۱۸٫ مهرداد مشتاقی
۱۹٫ مهراب شفقی
۲۰٫ وحید یوسف زاده
۲۱٫ خیام هویدا چروده
۲۲٫ نقی زینعلی
۲۳٫ عبدالله حسین پور
۲۴٫ حسین محمدی
۲۵٫ احمد قلعه کفائی
۲۶٫ محمد مفتاح
۲۷٫ موسی پرویزی
۲۸٫ یاسر محمودی
۲۹٫ رضا فلاح خوش خلق
۳۰٫ مهدی میزانی
۳۱٫ اکبر آفتابی
۳۲٫ علیقلی رضایی
۳۳٫ میثم خشنودی
۳۴٫ مهرداد حاجیان
۳۵٫ روانبخش ایزدی
۳۶٫ محمد صادق همدمی
۳۷٫ رسول پوربابایی
۳۸٫ مهدی نوری
۳۹٫ ساسان اردوئی
۴۰٫ فیروزه اردوئی
۴۱٫ سعید جان آقائی
۴۲٫ جاوید باقری
۴۳٫ میترا خلیلی
۴۴٫ رسول برهانی
۴۵٫ آزاد استوار
۴۶٫ سامان نظامی
۴۷٫ هادی رحیمی
۴۸٫ فریبا رجب زاده
۴۹٫ نقی بقائی
۵۰٫ مهران ابراهیمی
۵۱ محمد ایمان پرست
۵۲٫ کاظم احدپور
۵۳٫ آیدین نظری
۵۴٫ فریبرز زورمند
۵۵٫ عباس یوسفی
۵۶٫ کیوان جدیلی
۵۷٫ محمد محمدی
۵۸٫ محمد علی زاده
۵۹٫ محسن همتی
۶۰٫ فریده نیکاگری

شورای شهر تالش هفت عضو دارد. 

بیشتر بخوانید:
اگر کسی می خواهد زودتر واکسن بزند به خارج از کشور برود و بزند