توجه ویژه بخش کشاورزی استان از نگاه استاندار انقلابی ستودتی است
توجه ویژه بخش کشاورزی استان از نگاه استاندار انقلابی ستودتی است

 بی شک مساله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. استفاده از حداکثر وسعت زمینهای قابل کشت، مسیر حرکت بشر را از تلاش در جهت افزایش سطح زیر کشت به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است و لذا متخصصین علوم کشاورزی سالهاست […]

 بی شک مساله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین و مهمترین چالش های عصر حاضر و آینده است. استفاده از حداکثر وسعت زمینهای قابل کشت، مسیر حرکت بشر را از تلاش در جهت افزایش سطح زیر کشت به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است و لذا متخصصین علوم کشاورزی سالهاست که دو موضوع به زراعی و به نژادی را به عنوان استراتژی های اصلی و کلی جهت تامین آینده غذایی بشر برگزیده اند.

به کارگیری مدیران توانمند، متخصص و مجرب در کنار تعهد خدمت انقلابی و جهادی نقش اساسی و محوری در توسعه بخش های مختلف کشاورزی دارند. از آنجایی که استان گیلان در بخش کشاورزی پیشرو و فعالیت های اقتصادی کشاورزی نقش ویژه در اقتصاد بهره برداران و خانواد های کشاورزان پرتلاش دارد. حضور فرد توانمند و متخصصی همچون دکتر صالح محمدی با سوابق موفق بخش های مختلف کشاورزی به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی بسیار اثرگذار و نشان از اهمیت ویژه این بخش توسط مسولان عالی استان بویژه نماینده عالی دولت در استان ( استاندار ) میباشد.

لازمه رسیدن به این موفقیت همکاری و کمک دلسوزانه تمام کارشناسان علمی و تخصصی و تحقیقاتی به بخش کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میباشد.

  • نویسنده : مازیار جعفری