در یکی از استان ها؛ تلاش مافیای شن و ماسه برای لغو انتصاب یک فرزند شهید!
در یکی از استان ها؛ تلاش مافیای شن و ماسه برای لغو انتصاب یک فرزند شهید!
خزر:  قضیه از این قرار است که فرد برکنار شده، با حمایت مافیای شن و ماسه و با دخالت مستقیم یکی از نمایندگان علاقه مند به حوزه قیر، برخی مولفه های سیستمی را به نفع برداشت کنندگان شن و ماسه تغییر می داده است.

به گزارش خزرآنلاین، اخیرا انتصابات قابل توجهی در یکی از ادارات استان شکل گرفته است. انتصاباتی که گویا در پی بروز برخی تخلفات عجیب و غریب رقم خورده است!

 قضیه از این قرار است که فرد برکنار شده، با حمایت مافیای شن و ماسه و با دخالت مستقیم یکی از نمایندگان علاقه مند به حوزه قیر، برخی مولفه های سیستمی را به نفع برداشت کنندگان شن و ماسه تغییر می داده است.

 این تخلفات اگرچه با هوشیاری و گزارش نهادهای ذی ربط منجر به برکناری فرد متخلف می گردد، اما مدیرکل مربوطه این روزها به شدت تحت فشار ایادی نماینده مذکور و مافیای شن و ماسه قرار دارد تا فرد برکنار شده را مجددا بر کرسی قبلی خود برگرداند.

 البته با توجه به بروز تغییرات مدیریتی قریب الوقوع در استان، به نظر می رسد مافیای شن و ماسه در انتظار تغییر مدیرکل فعلی است تا با احیای فرد برکنار شده، مجددا تخلفات خود را از سر بگیرد.