مجازات انتقال بیماری کرونا به دیگری | از محکوم شدن به قتل عمد تا بررسی نظریه‌های کارشناسی
مجازات انتقال بیماری کرونا به دیگری | از محکوم شدن به قتل عمد تا بررسی نظریه‌های کارشناسی
خزر: عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: اگر فردی که مبتلا به بیماری کرونا است این بیماری را به دیگری منتقل کند باید مجازات قانونی را طی کند.

به گزارش خزرآنلاین، این روزها تمام دنیا به نوعی درگیر ویروس منحوس کرونا هستند و عمر بسیاری از مردم جهان به علت مبتلا شدن به همین ویروس پایان یافت و حال در این شرایط کسی که مبتلا به این ویروس است باید در قرنطینه به سر ببرد تا انتقال دهنده نباشد، اما ممکن است سوالی پیش بیاید که اگر کسی با علم به اینکه دارای این بیماری است و در جمع مردم و اجتماع حاضر شود و موجبات انتقال این ویروس مرگبار را فراهم کند، چه عواقبی برایش به وجود می‌آید؟ 

برای پاسخ به این سوال به سراغ یکی از حقوقدان‌ها رفتیم. 

محمدعلی طیبی سورکی عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگویی اظهار کرد: اصولا مردم آگاه به حقوق خویش نیستند و متعاقب آن برای احقاق حقوق خود کاری نمی‌کنند، هر چند اثبات این موضوع که ویروس از چه شخصی به افراد جامعه منتقل شده امری مشکل است، اما در این جا بر فرض اینکه انتقال دهنده معین است باید مسئولیت وی  را بررسی کنیم.

وی گفت: در اینجا باید به دو نکته توجه کنیم که انتقال دهنده ویروس، آیا با قصد انتقال ویروس به سایر افراد ارتباط برقرار می‌کند یا بدون قصد انتقال ویروس در جمعی حاضر می‌شود. 

طیبی سورکی با اشاره به اینکه فرد با قصد انتقال ویروس با دیگر افراد ارتباط برقرار می‌کند گفت: در اینجا هم چند حالت پیش خواهد آمد اول اینکه آیا شخص قصد انجام این کار را تا تحقق نتیجه داشته باشد و دوم اینکه بیمار علم و آگاهی دارد که این انتقال به فرد خاصی به دلیل دارا بودن بیماری زمینه ای کشنده خواهد بود. 

عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: اگر فرد با  قصد انتقال بیماری کرونا با دیگری دیدار کند و در صورت انتقال عمدی این ویروس، فرد مقابل جان خود را از دست دهد، شخصی که بیماری خود را منتقل کرده مسئولیت دارد و مطابق با ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی او مرتکب قتل عمد شده است. 

وی با اشاره به اینکه اگر فرد بدون قصد انتقال ویروس در جمعی حاضر شود گفت: درباره فردی که بدون هیچ قصدی در جمع حاضر می‌شود و به دیگری بیماری خود را منتقل می‌کند باید گفت از آنجایی که او قصد عمدی نداشته از همین باب مستحق مجازات نیست، اما از آنجایی که فرد مقابل از او بیماری گرفته مسئول است و باید خسارت وارده به فرد مقابل را جبران کند. 

طیبی سورکی در پاسخ به این سوال که فرد بیمار چگونه باید خسارتی را که به  دیگری وارد کرده، جبران کند گفت: در این مورد دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کند تا او میزان تقصیر را تعیین کند. 

عضو کمیته قانونی و حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که هنگام کارشناسی فعالیت‌هایی که گیرنده بیماری انجام داده‌ نقش اساسی دارند، به عنوان مثال اگر گیرنده بیماری دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال این ویروس را رعایت نکرده باشد، میزان مسئولیت انتقال دهنده کمتر خواهد شد. 

وی تصریح کرد: از نظر حقوقی اگر بخواهیم باز هم در این رابطه بررسی کنیم می توانیم یک شیوه دیگری را ذکر کنیم که در آن فردی که مبتلا به بیماری کرونا است می‌خواهد دیگری را مبتلا به این ویروس کند، اما قصد کشتن او را ندارد که در این صورت از آن جهت که قصد کشتن وجود نداشته انتقال دهنده بیماری مرتکب قتل عمد نشده و باید تنها دیه پرداخت کند.