درختان خشک شده در لاهیجان به مجسمه های چوبی پرندگان تبدیل می شوند
درختان خشک شده در لاهیجان به مجسمه های چوبی پرندگان تبدیل می شوند
خزر: رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: به منظور زیبا سازی منظر شهری و استفاده بهینه از درختان قدیمی و خشک شده، این درختان  توسط شهرداری لاهیجان شناسایی و به مجسمه های چوبی با شکل پرندگان تبدیل می شوند.

به گزارش خزرآنلاین،  شهردار لاهیجان گفت: درختان قدیمی و خشکیده شهر لاهیجان به مجسمه های چوبی شکل  پرندگان تبدیل می شوند.

رضا زنده دل در گفت و گویی افزود: به منظور زیبا سازی منظر شهری و استفاده بهینه از درختان قدیمی و خشک شده، این درختان  توسط شهرداری لاهیجان شناسایی و به مجسمه های چوبی با شکل پرندگان تبدیل می شوند.

وی اضافه کرد: این درختان دارای پلاک مخصوص بوده که در سال های گذشته به دلیل خشک شدن و پوسیده شدن دیگر قابلیت سبز شدن نداشته و به منظور استفاده بهینه توسط هنرمندان مجسمه ساز بومی به مجسمه های چوبی تبدیل می شوند.

 

درختان خشک شده در لاهیجان به مجسمه های چوبی پرندگان تبدیل می شوند

مجسمه های چوبی پرندگان