مراسم بزرگداشت سردار سرافراز محمدعلی حق بین در چمخاله برگزار شد
مراسم بزرگداشت سردار سرافراز محمدعلی حق بین در چمخاله برگزار شد
خزر: مراسم بزرگداشت سردار سرافراز محمدعلی حق بین در چمخاله برگزار شد.

به گزارش خزرآنلاین، مراسم بزرگداشت سردار سرافراز محمدعلی حق بین در چمخاله برگزار شد