مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خبر داد: هرس شاخه های درختان در مجاورت شبکه توزیع برق توسط۴۰ گروه عملیاتی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خبر داد: هرس شاخه های درختان در مجاورت شبکه توزیع برق توسط۴۰ گروه عملیاتی
خزر: مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان گفت:ماموران این شرکت در قالب 40گروه عملیاتی هرس شاخه های درختان در مجاورت شبکه توزیع در شهرها و روستاهای استان را شروع کردند.

به گزارش خزرآنلاین، مدیر عامل شرکت توزیع برق گیلان امروز گفت: با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش شدت بارش برف و باران و کاهش خاموشی ها در این فصل، ماموران این شرکت در قالب ۴۰گروه عملیاتی هرس شاخه های درختان در مجاورت شبکه توزیع در شهرها و روستاهای استان را شروع کردند.

محمد اسماعیل هنرمند افزود: برای تامین مستمر جریان برق پایدار در شبکه های توزیع، نقاط آسیب پذیر این شبکه ها شناسایی و در درست ترمیم است.
بیشتر بخوانید:
در شركت توزیع نیروی برق استان گیلان در حال انجام است: اشاعه و گسترش استفاده از خدمات غیر حضوری با اپلیكیشن برق من