مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان: مدیریت مصرف برق وظیفه ای همگانی و فراسازمانی است
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان: مدیریت مصرف برق وظیفه ای همگانی و فراسازمانی است
خزر: استفاده بهینه از انرژی برق با مشارکت افراد جامعه و مسئولیت پذیری تمامی سازمان ها امکان پذیر است. بهمن داراب زاده گفت: استفاده بهینه از انرژی برق مختص فرد و سازمان نبوده و همه افراد و سازمان ها باید با مسئولیت پذیری به اجرای آن بپردازند و از آن غافل نشوند. وی افزود: تمامی سازمان […]

به گزارش خزرآنلاین، استفاده بهینه از انرژی برق با مشارکت افراد جامعه و مسئولیت پذیری تمامی سازمان ها امکان پذیر است. بهمن داراب زاده گفت: استفاده بهینه از انرژی برق مختص فرد و سازمان نبوده و همه افراد و سازمان ها باید با مسئولیت پذیری به اجرای آن بپردازند و از آن غافل نشوند. وی افزود: تمامی سازمان استفاده بهینه از انرژی برق با مشارکت افراد جامعه و مسئولیت پذیری تمامی سازمان ها امکان پذیر است.

بهمن داراب زاده گفت: استفاده بهینه از انرژی برق مختص فرد و سازمان نبوده و همه افراد و سازمان ها باید با مسئولیت پذیری به اجرای آن بپردازند و از آن غافل نشوند.
وی افزود: تمامی سازمان ها باید خود را در این زمینه مسئول و مکلف دانسته و مدیریت مصرف برق را در اداره خود رعایت کنند تا بتوانیم برق مطمئن و پایدار برای همه فراهم کنیم.
داراب زاده گفت: به مانند گذشته این شرکت آمادگی دارد تا سمینارهای استفاده بهینه از انرژی برق را بطور رایگان برای کارکنان دستگاه های اجرایی برگزار کند.