خودنمایی به سبک مدیر ورزشی خارج نشین!
خودنمایی به سبک مدیر ورزشی خارج نشین!
خزر: در یکی ازاستان ها، مدت هاست که مدیریت یکی از رشته های ورزشی در اختیار فردی است که تقریبا نیمی از سال را در ویلای گران قیمت خود در یک کشور اروپایی به سر می برد.

به گزارش خزرآنلاین، در یکی ازاستان ها، مدت هاست که مدیریت یکی از رشته های ورزشی در اختیار فردی است که تقریبا نیمی از سال را در ویلای گران قیمت خود در یک کشور اروپایی به سر می برد.

این فرد که در گذشته هم دورخیزش برای تصدی بر یک کرسی مدیریتی نه چندان مهم در همان استان به علت وجود سوسابقه مالی و برخی ملاحظات دیگر با شکست مواجه شد، اخیرا با بزرگنمایی اقدامات معمول خود، سعی دارد تا در صورت بروز تغییرات محتمل در راس مدیریتی این رشته ورزشی، جایگاه خود را برای ادامه حضور در منصب فعلی مستحکم نماید!

این اقدامات مضحک و بولتن سازی از مدح رسانه ای برای ارسال به پایتخت در حالی صورت می گیرد که متاثر از تغییر دولت، نظارت بر فعالیت های فعلی و سوابق گذشته این فرد با تمرکز بیشتری صورت می گیرد.