مراجع مختلفی به جای مجلس در حوزه قانون گذاری ورود کرده اند/ هیئت رئیسه مجلس باید از جایگاه و حیثیت مجلس دفاع کند
مراجع مختلفی به جای مجلس در حوزه قانون گذاری ورود کرده اند/ هیئت رئیسه مجلس باید از جایگاه و حیثیت مجلس دفاع کند
خزر: نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد که قانون گذاری وظیفه مجلس است و هیئت رئیسه مجلس باید از جایگاه و حیثیت مجلس دفاع کند.

به گزارش خزرآنلاین، جبار کوچکی نژاد در جلسه علنی امروز مجلس خطاب به رییس مجلس در اخطاری بیان کرد: بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس در عموم مسائل در حدود تعیین شده در قانون حق قانون گذاری دارد. ما در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش قوانینی داریم و در آستانه تصویب قوانینی دیگر نیز هستیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار کرد: اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث قانون گذاری در خصوص نیروی انسانی آموزش و پرورش ورود کرده است. این کار صحیح نیست و اگر نیاز به قانون گذاری باشد وظیفه مجلس است.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: اخیرا مراجع مختلفی در حوزه قانون گذاری ورود کرده اند که صحیح نبوده و مجلس را نیز از کار می اندازد. شما باید از حیثیت و جایگاه مجلس دفاع کنید. قانون گذاری تنها وظیفه مجلس است.

بیشتر بخوانید:
عجولانه سخن نگویید ‌بازار ‌کالاهای اساسی ‌آشفته است