مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور
مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور
خزر: سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور پس از شش سال به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بازگشایی شد.

photo_2021-02-09_11-01-43 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-02-38 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-03-01 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-03-08 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-03-15 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-03-22 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-03-45 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-03-59 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-09 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-14 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-18 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-22 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-26 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-31 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور photo_2021-02-09_11-04-42 مراسم بازگشایی سالن ورزشی شهید کامران ملک‌پور

بیشتر بخوانید:
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان: احیاء و بازسازی سردهنه نهر محمد قلی پند شاندرمن