مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید پوریعقوب
مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهید پوریعقوب
خزر: مراسم تشییع پیکر شهید فرمان پوریعقوب امروز در کنار مزار شهید گمنام مرکز آموزش تخصص های دریایی باقر العلوم رشت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
تعویض 216 دستگاه کنتور آب معیوب در شهرستان تالش