مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم
مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم
خزر: شهردار رشت از افزوده شدن سه خودرو آتشنشانی با برند زیگلر آلمان به مجموعه آتش‌نشانی خبر داد و گفت: برای خرید این تجهیزات پیشرفت معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

photo_2021-02-08_13-23-59 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-24-11 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-24-18 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-24-26 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-24-35 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-24-47 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-24-56 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-25-26 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-25-42 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-25-55 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-26-06 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-26-14 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-26-19 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-26-23 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-26-45 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-26-57 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-27-12 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-51-18 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-51-32 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-51-56 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم photo_2021-02-08_13-52-12 مراسم رونمایی از خودروهای نردبان و پلتفرم

بیشتر بخوانید:
سرنوشت مبهم وعده‌های دولت در آبان ۹۸ / درآمد حاصل از گرانی بنزین کجاست؟