مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد
مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد
خزر: به مناسبت ۷ مهر، مراسمی همراه با رژه خودرویی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز آتش نشانی در رشت برگزار شد