تا نگذری از خویش به مردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی

….. فرهنگ مردی و جوانمردی و فتوت یکی از بهترین و زیباترین جلو های آزادمنشی و استقالل ایرانی بوده است . عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس امیر زیاری کتابی در نصیحت به فرزند خود گیالنشاه نوشته که قابوسنامه یا اندرزنامه نام دارد. در فرازی از این کتاب آمده:  اصل جوانمردی سه چیز است […]

….. فرهنگ مردی و جوانمردی و فتوت یکی از بهترین و زیباترین جلو های آزادمنشی و استقالل ایرانی بوده
است .

عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس امیر زیاری کتابی در نصیحت به فرزند خود گیالنشاه نوشته که
قابوسنامه یا اندرزنامه نام دارد. در فرازی از این کتاب آمده: 

اصل جوانمردی سه چیز است : اول آنکه هر چه گویی بکنی، دوم آنکه راستی خالف نکنی، سیوم آنکه شکیب ر ا کار بندی از بهر آنکه هر صفتی که به جوانمردی تعلق دارد برابر این سه چیز است. بدان که جوانمردترین عیاران آن بود که او را چندگونه هنر بود، یکی آنکه دلیر و مردانه بود و شکیبا بهر کاری و صادق الوعده و پاک عورت و پاکدل و به کس زیان نکند و زیان خود را از بهر دوستان خویش روا دارد …. و بر بیچارگان ببخشاید.

فرهنگ ایرانی با داشته های غنی اجتماعی و آداب و سنن نیکوی گذشتگان توانسته مردمانی را پرورش دهد که از
گذرگاههای سخت و جانکاه تاریخ پر فراز و نشیب خود به سالمت گذر کرده همواره سر بلند ظاهر شوند.

با چنین فرهنگ غنی و پر باری فرزندان این دیار یعنی گیالن عزیز در هر قامت و پست و مقام و منزلتی که باشند باید بدانند اصل و اصالت ما به هنر و فرهنگ مان است و بس. بنا براین در این روزها که در شهر رشت یازده عضو جدید شورای اسالمی مراسم تحلیف را بجا آورده، مرام نامه شان رادریافت نمودند، یاد آوری اندرزنامه به گیالنشاه خالی از لطف نیست و اینکه فراموش نکنند و خود را ملزم به آن قواعد بدانند، پس آقایان صادق الوعده باشید آقایان دلیر و شکیبا باشید پاکدل و پاک عورت بمانید در تصمیمات به زیان مردم از برای منافع خود و جناح موافق تان عمل نکنید و بر بیچارگان ببخشایید. و باور کنید به سرعت باد چهار سال مسئولیت تان به پایان می رسد و مردم یا به نکویی و یا خدای نکر ده به بدی از عملکردتان یاد می کنند.
آینده را قیاس کن از حال خود ببین

کز رفتگان به خیر کرا یاد می کنند
صائب تبریزی
اینجانب سیاوش ذوالفقارپور عضو کوچکی از هنرمندان تجسمی استان و شهر رشت هستم که به کمک دوستان
هنرمندم توانسته ایم تاکنون شش جشنواره ساخت مجسمه های شهری را به ثمر برسانیم.

اولین جشنواره مجسمه های بازیافتی در سال ۹۴ ، اولین جشنواره ساخت مجسمه های کاه و کلوش در ذیل
دومین جشنواره جوکول در سال ۹۷ و چهار جشنواره ساخت مجسمه های درختی در رشت آخرین رویداد ساخت مجسمه های درختی رشت به مدت ده روز از تاریخ ۳۰ تیر تا ۹ مرداد سال ۱۴۰۰ بود که با دعوت دو استادمجسمه ساز خارج از استان و سه استاد درون استانی جشنواره استانی نزدیک به سمپوزیومی ملی را به مدد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت به مدیریت خوب اقای قانع برگزار نمودیم.

اکنون ما هنرمندان تجسمی اعالم آمادگی خود را ابراز می نماییم چنانکه شما عزیزان شورا به اهمیت برگزاری چنین سمپوزیو م هایی باور داشته باشید و بدانید استان ما که زمانی جزو اولین ها در بسیاری رویدادهای اجتماعی در ایران بود ولی متاسفانه امروزه از بسیاری استان های کم برخوردارتر نیز عقب افتاده ایم با باور به هنرمندان و فرزندان بومی خود باید برنامه ریزی برای سمپوزیوم ملی ساخت مجسمه های درختی را هر چه سریع تر آغاز نماییم و این رویداد را به برند شهر رشت تبدیل کنیم و این میسر نمیشود مگر اینکه با کمک یکدیگر نام گیلان عزیز را پر آوازه کنیم.

به امید آن روز و درک این مهم از جانب آقایان مسئول، برای همگی شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

بیشتر بخوانید:
ثبات مدیریتی، اصل گمشده شورا و شهرداری رشت
  • نویسنده : سیاوش ذوالفقارپور