مشت آهنین
مشت آهنین

عادت نکنیم به شنیدن خبر ترور و دیدن تصویر خون عوامل اقتدار و افتخار کشور؛ نمی دانم چرا دائما باید دلهره ی حذف مهره های اثر گذار کشور باشیم! آنانکه غالبا نمی شناسیمشان یعنی از اساس نباید بشناسم آنها را! آنها نمی خواهند و نمی توانند ادای سلبریتی های این روزها را دربیاورند. هنوز داغ […]

عادت نکنیم به شنیدن خبر ترور و دیدن تصویر خون عوامل اقتدار و افتخار کشور؛ نمی دانم چرا دائما باید دلهره ی حذف مهره های اثر گذار کشور باشیم! آنانکه غالبا نمی شناسیمشان یعنی از اساس نباید بشناسم آنها را! آنها نمی خواهند و نمی توانند ادای سلبریتی های این روزها را دربیاورند. هنوز داغ حاج قاسم سرد نشده که هیچ! بلکه دائما منتظر آن انتقام سخت وعده داده شده هستیم، که نام فخری زاده ای که نمی شناختیمش بر سر زبانها می افتد.

غم و اندوه شُر می گیرد در بند بند استخوان، جالب است که تعجب نمی کنیم، چون جنگل است! در جنگل قانون هم دریدن و خون ریختن برای بقا حاکم است.

جنگل جای خوبی برای زندگی آهو و کرنش کردن نیست. یا باید فرار کند یا باید خورده شود یا باید شاهد خورده شدن هم گله ای خودت باشی.

در این جنگل باید شیر بود! تمساح! ببر! پلنگ! گرگ! روباه! شغال! فیل! اگر هم قرار است درنده نباشی پس باید قلمروی برای خودت و همنوعان دست و پا کنی!

بیش از ۴۰ سال است قلمروی مثل شیر برای خودمان دست و پا کرده ایم،‌ برای همین است که از کشته شدن و دیدن کشته های خود کف خیابان شگفت زده می شویم!

ولی نباید عادت کنیم!
منطق گفتگو برای سگ هار کاربرد ندارد؛
خویشتن داری تعریف دارد؛ ژنرال های کهکشانی تو را یکی یکی حذف کنند، به بدترین شکل و تو فقط حرف بزنی!

قانون قصاص در قرآن به اندازه ی کافی گویاست!

سخت گرفتن بر کفار به حد کفایت آشکار هست!

ژست های دیپلماتیک و به کار بردن ادبیات پلشت سیاست خارجی فقط به درد صفحات اجتماعی می خورد!

شکایت از قاتل به قاتل بردن فقط مصرف تاریخی دارد!

در جنگل موشک دورانش تمام نمی شود!

در جنگل گفتگو حاکم نمی شود!

در جنگل قلدری و دندان نشان دادن حاکم است!

اتفاقاً اینبار سیلی کفایت نمی کند!

دوای این جسارت فقط حذف عناصر موثر در این شهادت است!

خاموش کردن آتش این تحمیل حقارت فقط مشت آهنین است.

اتفاقاً مشت آهنین در دستکش مخملین نه! مشت آهنین و آشکارا بر دهان آنها!

مرگ یکبار، شیون یکبار!
اصلا به دانشمند بودن فخری زاده و پدر علم دفاع هسته ای بودنش ندارم، او معاون وزیر دفاع کشور بوده است.

اجماع وجود دارد، هزینه اش را حاج قاسم و حاج محسن داده اند! توقع جامعه فقط شخم زدن زمین مقدس که آلوده شده به حضور سگ هار با حذف دفعی او می باشد!

اگر انتقام سخت اتفاق نیافتد باید منتظر اتفاق بعدی باشیم!

بیشتر بخوانید:
برگزاری آزمون استخدامی تبدیل وضعیت نیروی انسانی توزیع برق گیلان
  • نویسنده : امین کمالوندی