مظفری فرماندار رودسر شد/ شاه کوئی فرماندار تالش!
مظفری فرماندار رودسر شد/ شاه کوئی فرماندار تالش!
خزر: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی محمدحسین شاه کوئی را به سمت فرماندار شهرستان تالش منصوب کرد. تا پیش از این عیسی مهدوی، فرماندار تالش بود. 

به گزارش خزرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی محمدحسین شاه کوئی را به سمت فرماندار شهرستان تالش منصوب کرد. تا پیش از این عیسی مهدوی، فرماندار تالش بود. 

همچنین وزیر کشور در حکمی محمدمهدی مظفری را هم به سمت فرماندار شهرستان رودسر منصوب کرد. گفتنی است پیش از این حسین اسمعیل پور فرماندار شهرستان رودسر بود و محمدمهدی مظفری در سابقه کاری خود فرمانداری رضوانشهر را در کارنامه دارد.