معارفه شهردار جدید رشت
معارفه شهردار جدید رشت

بیشتر بخوانید:دشمن خارجی به ما نگفته پراید بُنجل ۷ میلیونی را ۱۳۰ میلیون بفروشیم

بیشتر بخوانید:
رئیس سازمان خصوصی سازی عزل شد