معارفه شهردار جدید رشت
معارفه شهردار جدید رشت

بیشتر بخوانید:حل مشکل ۴ سردهنه اصلی شهرستان رضوانشهر با استفاده از اعتبارات ملی

بیشتر بخوانید:
غنی‌سازی ۲۰ درصدی بخشی از اقدام دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی است