تغییری در منطقه آزاد انزلی که دیده نشد!
تغییری در منطقه آزاد انزلی که دیده نشد!
خزر:  اوسط مقدم در تمام این مدت و درست در زمانی که سرنوشت منطقه آزاد متاثر از مولفه های ریز و درشت فراوان به محلی برای زورآزمایی مدعیان تبدیل شده بود، توانست آرامش نسبی را به منطقه آزاد برگرداند. آرامشی که نعمت وجودش امروز با برجسته شدن خبر کنار رفتن دو عضو هیات مدیره، بیش از پیش نمایان شده است.

به گزارش خزرآنلاین، کنار رفتن امین افقی و مهدی نقوی، دو عضو هیات مدیره منطقه آزاد انزلی، آتش زیر خاکستر حدس و گمان ها را دوباره شعله ور کرد. حدس و گمان هایی که حکایت از بروز تغییرات در مناصب رده بالای مدیریتی در منطقه آزاد داشت. از تغییر مدیرکل حوزه ریاست گرفته تا معاون فرهنگی و ….

شاید اگر مدت مسئولین افقی و نقوی به پایان نمی رسید، اخبار منطقه آزاد هرگز به تیتر اول رسانه های محلی کوچ نمی کرد و خدشه ای هم بر آرامش خبری آن وارد نمی شد. اگرچه، تمام آن هیجانات خبری هم تا به اینجای کار تنها در یک انتصاب خلاصه شده است. آن هم انتصابی ناگزیر برای پُستی که در اختیار مهدی نقوی بود.

 همین موضوع بهانه ای برای اشاره به تغییری است که دامن منطقه آزاد را مدت ها از حواشی دور نگه داشت. تغییری که سبب شد منطقه آزاد انزلی از یک سازمان سیاست زده و محلی برای زورآزمایی بانیان قدرت، به سازمانی کم حاشیه و منظم تبدیل شود.

پربیراه نیست اگر بگوییم پس از پایان کار مسرور در راس منطقه آزاد، آرامش هم از این سازمان عریض و طویل رخت بربست. آمدن روزبهان تقریبا مصادف با تلاش وی برای پایان دادن به فعالیت اصلاح طلبانی چون هرمز ربانی در منطقه آزاد انزلی بود. از سوی دیگر بروز تغییرات دیگر در سطح برخی معاونت ها توسط روزبهان، سبب شد تا جبهه مخالفان روزبهان به اندازه ای قوت بگیرد که حتی بلیط طلایی نوبخت هم نتواند او را در جایگاه مدیرعاملی منطقه آزاد حفظ کند. نبرد پنهانی اصلاح طلبان و اعتدالیون، شان منطقه آزادی را که قرار بود دروازه صادرات باشد، به تکه گوشت قربانی تنزل داده بود.

حتی برکناری ناگهانی روزبهان و حضور نقوی بر کرسی سرپرستی هم نتوانست وضعیت را سروسامان دهد. به خصوص آنکه نقوی با اعاده تغییراتی که توسط روزبهان صورت گرفته بود، نشان داد دلیل اصلی برکناری روزبهان نه مسایل فنی و بیلان کاری بلکه دقیقا همان تغییراتی بوده که روزبهان اصرار بر بروز آن داشته و در قرار است بر همان پاشنه بچرخد!

 در چنین فضایی و در حالی که کشمکش موجود در منطقه آزاد انزلی، نُقل رسانه های محلی شده و شانیت این سازمان تا حد زیادی افول کرده بود، حضور اوسط مقدم در راس این سازمان شرایط جدیدی را رقم زد.

سعه صدر و پرهیز از انتصابات جنجالی در کنار شخصیت کاملا فنی اوسط مقدم، نه تنها منطقه آزاد را از دام آن سیاست زدگی و قدرت نمایی اصلاح طلب-اعتدالی رهانید بلکه سبب شد پس از مدت ها از پایان حضور مسرور، منطقه آزاد رنگ آرامش و نظم در کارها را به خود ببیند.

 اوسط مقدم در تمام این مدت و درست در زمانی که سرنوشت منطقه آزاد متاثر از مولفه های ریز و درشت فراوان به محلی برای زورآزمایی مدعیان تبدیل شده بود، توانست آرامش نسبی را به منطقه آزاد برگرداند. آرامشی که نعمت وجودش امروز با برجسته شدن خبر کنار رفتن دو عضو هیات مدیره، بیش از پیش نمایان شده است. آرامشی که ریشه اش را باید در شخصیت درونی اوسط مقدم و تعامل و تعادلی که توانسته بین دو وجه فنی و گرایشات سیاسی اصولگرایانه اش برقرار نماید، جستجو کرد.

 ممکن است منطقه آزاد انزلی طی روزهای آتی آبستن تغییرات جدید باشد. شاید تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، مقدمه ای برای بروز تغییرات در سایر معاونت ها باشد. شاید هم پرونده تغییرات، تنها با تعیین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و انتصاب مدیر حراست بسته شود. تمام این ها ممکن است اما آن چه که حتمی و عیان است، اثرات تغییری بوده که قریب به ۸ ماه قبل رقم خورده و تبعاتش، منطقه آزاد را از طوفان سیاست زدگی به ساحل آرامش رسانده است. تغییری که علی رغم پوشش رسانه ای تمام و کمال، کامل دیده نشد. تغییری که نشان داد اهداف سازمان های فنی و تخصصی مانند منطقه آزاد انزلی جز با حضور عوامل فنی و پایبند به اصول، محقق نخواهد شد وگرنه چاه ویل توقعات سیاسیون اعتدالی و اصلاح طلب که هیچگاه پر نخواهد شد!