من مالک رضوانشهر هستم! / از بالاترین مرجع مجوز گرفتم پسر جان!
من مالک رضوانشهر هستم! / از بالاترین مرجع مجوز گرفتم پسر جان!
خزر: چند روزی است که سازه هایی در ورودی بازار هفتگی شهر رضوانشهر ساخته شده است. از آن جاییکه این مستحدثات در محور کانال رضوانشهر بوده است، خبرنگار خزرآنلاین با یکی از افرادی که اقدام به ساخت نموده است، مصاحبه ای داشته که عینا منتشر می شود.

به گزارش خزرآنلاین، چند روزی است که سازه هایی در ورودی بازار هفتگی شهر رضوانشهر ساخته شده است. از آن جاییکه این مستحدثات در محور کانال رضوانشهر بوده است، خبرنگار خزرآنلاین با یکی از افرادی که اقدام به ساخت نموده است، مصاحبه ای داشته که عینا منتشر می شود: (رنگ قرمز اظهارات خبرنگار خزرآنلاین و رنگ آبی اظهارات سازنده است)

سلام علیکم. حاج آقای محسنی رضوانشهر، درسته؟

بفرمایید، بله. 

کریمی هستم سردٻیر خزرآنلاین. حال شما؟ خوب هستید آقای محسنی؟

سردبیر چی؟ 

سردبیر خزرآنلاین

خواهش می کنم. حال شما؟ 

خوب هستید شما؟ خسته نباشید. وقت شما بخیر

قربان شما. بفرمایید. 

 آقای محسنی، شما مستحدثاتی که در محور کانال رضوانشهر ساختید، حالا کانکسی که آن جا بنا کردید، دارای مجوز بوده یا بدون مجوز بوده؟  چون مردم پیام مردمی دادند و ما از شما زنگ زدیم بپرسیم. 

مردم پیام چی دادند؟ 

پیام مردمی دادند

پیام مردمی به شما دادند؟ بعد شما از شهرداری هم سوال کردین؟ 

ما خواستیم اول از شما صحت و سقم این موضوع را بپرسیم. شما تایید میکنین ساخت این سازه و استقرار آن را در آن جا یا نه؟ 

بله قربان. آن جا تاییده هست. تاییدیه در شهرداری وجود داره. 

تاییده در شهرداری به عنوان واگذاری گرفتین؟ 

من خدمتتون عرض کنم واگذاری که نمیشه گفت در حال ساخته. اونجا باید سازه درست بشه. حالا ما خدمتتون عرض بکنم که قبلا ما برنامه ریزی کرده بودیم 

شما مجوز گرفتین برای ساخت اون از شهرداری رضوانشهر؟ 

مجوز داریم. بله

شما در حریم کانال مجوز ساخت دارین برای مستحدثات؟ 

عزیزم شما از شهرداری سوال کردی؟ 

نه ما از شما سوال می پرسیم. شما خودتون مرجع هستین. سازنده بنا هستین. مالک بنا هستین. مستاجر هستین در واقع فکر کنم. مستاجر هستین یا مالک هستین؟

ما مالک شهریم نه فقط مالک بنا

شما مالک شهرین؟ 

بله دیگه 

مالک شهرستان رضوانشهر شما هستین؟ 

عزیز دل، آقا جان، خوشگل، اول اینکه در ماه محرم بپرداز به کار اجرای برنامه سوگواری امام حسین(ع) 

ان شالله ان شالله خدا به شما اجر معنوی بده 

شما آقای؟ 

کریمی هستم. 

گفتی از کجا؟ 

از خزرآنلاین هستم. پس شما مالک رضوانشهر هستین؟ خوشحال شدیم با مالک رضوانشهر آشنا شدیم. 

خب شما خوبی قربان؟ حال شما خوبه؟ 

ممنونم. قربان شما

اول اینکه شما این تماسی که با من گرفتین غیرقانونیه. 

به چه علت غیرقانونیه؟ 

مزاحمت ایجاد کردی الان دیگه برای من دیگه. یه جور خاصی شخص جنابعالی داری صحبت می کنی. خب. خب؟

ما به شکل خاصی صحبت کردیم خدمت شما آقای محسنی؟

شخص جنابعالی …

من معرفی کردم 

خب معرفی کرده باشی

من کریمی هستم از خزرآنلاین. خدمت شما گفتم آقای علی آقای محسنی. شما یک مستحدثاتی ساختید در محور کانال ورودی شهرستان رضوانشهر

خب

پرسیدیم آیا شما این قضیه را تایید می کنین؟ 

من مجوز از بالاترین جا گرفتم پسر جان. شخص جنابعالی محبت بفرما اول ببین مبدا کاری که داری صحبت می کنی دستور از کیه

شما بگین. شما بفرمایین.

دوما خواهش می کنم عنایت بفرما. خیلی هم من فکر نمی کنم در حدی باشه که بخوای از من بازخواست کنی

بازخواست نیست. مرجع سازنده ….

نه دیگه مرجع تو الکیه دیگه پسرجان 

چشم

مرجع شخص جنابعالی آن چیزی است که از جیب خودت درآوردی. من خواهش می کنم اگه صحبتی هست جنابعالی باید جای دیگه صحبت بکنی. مزاحمت ایجاد کردی برای من الان. 

ان شالله موفق و موید باشین. 

آره. مزاحمت ایجاد نکن. مواظب اون بغلی هم باش. من الان تماس بگیرم با جای دیگه ببینم جنابعالی کی هستی مزاحمت ایجاد می کنی. 

ان شالله. ان شالله. موفق باشی آقای محسنی. 

منتظر باشید که در خدمتتون خواهم بود. 

ان شالله. ان شالله. 

آفرین. آفرین پسر خوب.