مهدی نقوی؛ گزینه مطلوب اصلاح طلبان برای تصدی بر منطقه آزاد انزلی؟!
مهدی نقوی؛ گزینه مطلوب اصلاح طلبان برای تصدی بر منطقه آزاد انزلی؟!
خزر: علی اوسط اکبری مقدم به عنوان گزینه ای غیرسیاسی و کاملا فنی، هیچگاه مورد حمایت جریان اصلاح طلبی در منطقه آزاد انزلی نبوده است. شاهد این ادعا، اظهارات نماینده اصلاح طلب انزلی در مخالفت با بروز تغییر مدیریتی در راس منطقه آزاد و تلاش او برای ممانعت از انتصاب اوسط مقدم می باشد.

به گزارش خزرآنلاین، پس از پایان دوران حضور مسرور در راس منطقه آزاد انزلی، روزبهان از گلستان راهی گیلان شد و بر کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی تکیه زد. مدیرعامل جدید اما ساز خود را مستقیما با تهران و به خصوص با معاون گیلانی رئیس جمهور سابق کوک می کرد و این اصلا به مذاق جریان پُرمهره اصلاح طلبان در منطقه آزاد انزلی خوش نمی آمد. روزبهان نه تنها امین افقی را از معاونت بندری منطقه آزاد کنار گذاشت بلکه در همین ایام هم رسانه ها خبر از پایان حکم ماموریت هرمز ربانی، چهره نام آشنای اصلاح طلب داده و مدعی شدند وی می بایست به محل کار سابق خود در اداره شیلات برگردد! برپایی مقدمات خروج ربانی از منطقه آزاد انزلی نشان می داد روزبهان مستقیما چهره های سیاسی اصلاح طلب را در منطقه آزاد انزلی نشانه رفته است!

دیری نپایید که انتقادات نماینده اصلاح طلب انزلی و طرح سوال او از وزیر اقتصاد به کمک جریان اصلاح طلبی آمد و جبهه اصلاحات تا اندازه ای در منطقه آزاد قوت گرفت که سرانجام توانست روزبهان را از اریکه قدرت به زیر بکشد. نتیجه این تقابل آشکار، حضور مهدی نقوی بر کرسی سرپرستی منطقه آزاد انزلی بود. حضوری که می توانست به همراهی نقوی با جریان اصلاحات در منطقه آزاد انزلی تعبیر شود! نقوی هم در همان ابتدای کار، امین افقی را به مسند قبلی اش یعنی معاونت امور بندری برگرداند.

در ادامه اما اتفاقی افتاد که مطلوب جریان اصلاح طلبان نبود و آن انتصاب فردی غیرسیاسی و فنی بر کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد بود. علی اوسط اکبری مقدم در حالی بر کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد انزلی نشست که جبهه اصلاحات تمام تلاش خود را برای ممانعت از این انتصاب به کار بسته بود. این انتصاب کشیدن ترمز اصلاح طلبان در منطقه آزاد انزلی بود. به خصوص آن که جریان خزنده اصلاح طلبان سرمست از پیروزی در برکناری روزبهان، حالا خود را حاکم بلامنازع منطقه آزاد می دید و انتخاب مدیرعاملی همسو با خود را، حق مسلم خود می پنداشت! بازخوانی اظهارات نماینده انزلی در برهه زمانی برکناری روزبهان تا انتصاب اوسط مقدم، می تواند به راحتی خط مشی اصلاح طلبان و مخالفت شان با انتصاب اوسط مقدم را آشکار کند. (اینجا را بخوانید)

دنیامالی در این اظهارات خود ضمن حمایت از مهدی نقوی و اشاره غیرمستقیم به احتمال انتصاب اوسط مقدم به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، بروز هرگونه تغییر مدیریتی در راس منطقه آزاد انزلی را خلاف منافع ملی و منویات مقام معظم رهبری خوانده بود! به نظر می رسید نماینده انزلی هر چه در توان داشت به کار بست و به هر ریسمانی چنگ انداخت تا شاید بتواند مانع از بروز تغییر مدیریتی در راس منطقه آزاد انزلی شود. هدفی که اگرچه محقق نشد اما نشان داد اوسط مقدم هیچگاه گزینه مطلوب اصلاح طلبان برای تصدی بر منطقه آزاد انزلی نبوده است!

تغییر دولت و انتصاب سعید محمد به عنوان دبیر شورای مناطق آزاد تجاری اما پایان کشمکش های سیاسی اعتدالیون و اصلاح طلبان در منطقه آزاد انزلی بود. حالا سطح توقع جریان اصلاح طلبی به اندازه حفظ جایگاه فعلی تنزل پیدا کرده و آن ها دیگر امیدی واقع بینانه برای در دست گرفتن کرسی مدیرعاملی منطقه آزاد ندارند. شاهد این ادعا، شنیده های موثق از همراهی یکی از این اصلاح طلبان با یک نماینده مجلس و دیدار مشترک شان با سعید محمد می باشد. دیداری که گویا صرفا به منظور ابقای جایگاه فعلی و ممانعت از تنزل های احتمالی صورت گرفته اگرچه ممکن است تبعات یک پرونده قضایی، به زودی این چهره اصلاح طلب را با تنزلی قهری و اجباری روبرو کند.

عمر سیاسی اصلاح طلبان در منطقه آزاد انزلی به سر آمده و حالا شاید تنها پل ارتباطی آنان به بدنه دولت، استفاده از ظرفیت های نماینده اصلاح طلب انزلی باشد. اما این ظرفیت می تواند به تنهایی بار سنگین ابقای اصلاح طلبان در مناصب فعلی را به دوش کشیده و احیانا دوباره کرسی مدیرعاملی را به اصلاح طلبان یا گزینه مورد حمایت آنان برگرداند؟!

بیشتر بخوانید:
منطقه آزاد انزلی از مناطق اثرگذار در روابط فرامنطقه ای ایران