مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد
مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد
خزر: شهردار سیاهکل در این بازدید بر رفع مشکلات فعلی و زیبا سازی ورودی شهر تاکید و جهت اقدامات بعدی دستورات لازم را صادر کرد .

به گزارش خزرآنلاین، به نقل روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سیاهکل ، مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد .

شهردار سیاهکل در این بازدید بر رفع مشکلات فعلی و زیبا سازی ورودی شهر تاکید و جهت اقدامات بعدی دستورات لازم را صادر کرد .

در این بازدید ها مهندس شیرینکام عضو محترم شورای اسلامی شهر ، مهندس فتحی دخت مسئول واحد عمران شهرداری و مهندس زارع مسئول واحد خدمات شهری نیز حضور داشتند .

مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد مهندس لاهوتی شهردار سیاهکل از خیابان ورودی شهر و کلبه سنتی کندوج بازدید کرد