نشست تعیین تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری
نشست تعیین تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری

به گزارش خزرآنلاین، نشست تعیین تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری با حضور مهندس لاهوتی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سیاهکل برگزار شد. در این جلسه نماینده شرکت طاقدیس افراز جنوب نیز حضور داشت.

به گزارش خزرآنلاین، نشست تعیین تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی شهرداری با حضور مهندس لاهوتی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سیاهکل برگزار شد.

در این جلسه نماینده شرکت طاقدیس افراز جنوب نیز حضور داشت.